اسباب بازی مناسب کودکان، چیست؟

اسباب بازی مناسب کودکان، چیست؟

بخش مهمی از زندگی کودکان به بازی اختصاص دارد، بنابراین توجه به مناسب بودن و سلامت آن حائز اهمیت است. در این باره مهشید مظاهری، کارشناس سلامت کودکان مرکز بهداشت چنین نظراتی را ارائه داده است:

انتخاب اسباب بازی مناسب
انتخاب اسباب بازی مناسب برای کودکان در هر سنی بسیار حائز اهمیت است، به طوری که بهترین و مناسب‌ترین اسباب بازی ها برای کودکان، بویژه در سنین پیش‌دبستانی، اسباب بازی‌های آموزشی است. این گروه از اسباب بازی‌ها موجب پرورش تفکر، تخیل، سرگرمی، لذت و از همه مهم تر، موجب یادگیری در کودک می‌شود و او را با مفاهیم و دنیای پیرامون آشنا می‌سازد. علاوه بر اینها، اسبا‌ب بازی باید از ایمنی و کیفیت لازم برخوردار باشد. به اعتقاد، انجمن جهانی تعلیم و تــربیــت دوران کــودکی، اگر اســـباب بازی‌های کودکان به دقت انتخاب شـــوند، مــوجب ارتقــای کیفیت بازی و رشد کودک می‌شوند. اسباب بازی‌های آموزشی، نقش بسزایی در رشد کودکان پیش‌دبستانی ایفا می‌کند. این وسایل موجب بالا رفتن هوش،مهارت‌های اجتماعی و هــمــچنـــیـن رفــتـــارهای احــســـاســـی کـــودکـــان می‌شوند. در واقع اینگونه اسباب بازی ها طراحی شده‌اند تا دید وسیع‌تری در گروه‌های سنی مختلف ایجاد کنند.

هدف از ارائه اسباب بازی‌های آموزشی:
اسباب بازی‌های آموزشی دو هدف عمده دارند: یکی سرگرمی و دیگری توسعه مهارت‌های کودکان. اولین هدف کاملا روشن است؛ کودکان دوست دارند که بازی کنند، بنابراین تمام اسباب بازی‌ها به انضمام اسبا‌ب بازی‌های آموزشی، برای کودکان جنبه سرگرمی دارند مگر اینکه کودک، خود تمایلی به بازی کردن نداشته باشد. دومین هدف اسباب‌بازی‌های آموزشی، توسعه مهارت‌های کودکان است، اما این هدف برای همگان کاملا واضح و روشن نیست. بیشتر والدین فکر می‌کنند که تنها هدف اسبا‌ب‌بازی‌ها، تفریح و سرگرمی است، آنها نمی‌دانند که اسبا‌ب‌بازی‌های آموزشی برای کمک به آموزش بهتر کودکان طراحی شده‌‌اند، به همین دلیل در انتخاب اسباب بازی، بیشتر اسباب‌بازی‌هایی را که جنبه لوکس دارند برای کودکانشان خریداری می‌کنند.اسباب‌‌بازی‌های مناسب برای پیش ‌دبستانی‌ها: اسباب بازی‌های علمی و طبیعی ، پازل‌ها و بازی‌های حل مساله، لگو، تخته سیاه یا وایت برد، ابزار و آلات موسیقی و دوچرخه.