دولت رئیسی به زنان مجرد خانه می‌دهد

دولت رئیسی به زنان مجرد خانه می‌دهد

یکی از برنامه‌های اصلی دولت رئیسی طرح جهش مسکن بود و آیا در این طرح برای زنان مجرد نیز سهمی در نظر گرفته شده است؟

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط ازدواج برای بخشی از جامعه زنان به علل مختلف ساختاری نظیر مسائل اقتصادی فراهم نشده و باید در طرح جهش تولید مسکن مورد توجه قرار گیرند.

شرایط ثبت نام افراد مجرد در طرح جهش مسکن چیست؟

فاطمه قاسم‌پور با اشاره به ارسال نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی، اظهارکرد: در راستای اعلام شرایط ثبت نام افراد مجرد در طرح جهش مسکن و شرط «تحویل مسکن به ایشان در صورت ازدواج»، در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی مسائل بخشی از جامعه زنان را مطرح کردم.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از جامعه زنان به علل مختلف ساختاری نظیر مسائل اقتصادی و جمعیت‌شناختی شرایط ازدواج برای آنان فراهم نشده و احتمال ازدواج‌شان در آینده نیز بسیار پایین است. در این شرایط لازم است در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته این قشر را نیز در نظر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه پیشنهاد شرط تحویل مسکن به مجردها در صورت ازدواج پیشنهادی در راستای تشویق به ازدواج است، افزود: تعریف مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان ضروری و حائزاهمیت است، اما در کنار آن باید شرایط سایر افراد را نیز در نظر بگیریم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از همین‌رو به نظر می‌رسد شرایط پیشنهادی توسط وزارت راه و شهرسازی نیازمند بررسی بیشتری است و لازم است در این بررسی از نظرات کارشناسان اجتماعی و جمعیت‌شناختی نیز استفاده شود. تلاش می‌کنیم از شأن نظارتی مجلس برای تعدیل سیاست‌گذاری‌ها به نفع اقشار گوناگون استفاده کنیم.