رشد معاملات مسکن در آبان ماه/ گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران

به گزارش اکوایران ، بانک مرکزی گزارش ،تحولات مسکن در آبان ماه سال 1400 را منتشر کرد. براساس این گزارش  تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1400، به حدود 7 هزار و 304  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.

  متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری32 میلیون و 100 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 17.7 درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبان ماه سال 1399 (معادل 118.2 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

براساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت در منطقه یک تهران به عنوان گران ترین منطقه   متری 72 میلیون و 749 هزار تومان  است و قیمت متوسط مسکن د رمنطقه 18 به عنوان ارزان ترین منطقه متری 14 میلیون و 519 هزار تومان است . بیشترین معامله در منطقه 5 با هزار و 11 معامله انجام شده است و کم ترین معامله مسکن در منطقه 19 ثبت شده که در آبان ماه  56 معامله ثبت شده است .

منطقه 5 رکورد دار فروش 

 بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۷۳۰۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم 32.0 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با آبان‌ماه سال قبل حدود 6.9 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های «۶ تا ۱۰»،  «۱۱ تا ۱۵» و «۱۶ تا ۲۰» سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 13.8 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های 9.0 و 8.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

گران ترین و ارزان ترین منطقه تهران

در آبان ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 32 میلیون و 100 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.2 و 17.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲‌گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله‌شده معادل72 میلیون و 750 هزار تومان  به منطقه ۱ و کمترین آن با 14 میلیون و 520 هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 32.2 و 20.6 درصد افزایش نشان می‌دهند.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک متر مربع بنا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «۱۵۰ تا ۲۰۰» میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷٫۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «۲۰۰ تا ۲۵۰» و «۲۵۰ تا ۳۰۰» میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های 17.0 و ۱۲٫۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۶۱٫۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (320.1 میلیون ریال) معامله شده‌اند.

25

خانه 50 تا 60 متری پر مشتری 

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «۵۰ تا ۶۰» مترمربع با سهم 16.1 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «۶۰ تا ۷۰» و «۷۰ تا ۸۰» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 15.7 و 12.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، 59/0 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

در آبان ماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «10.0 تا 15.0» میلیارد ریال با سهم 18.9 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «5.0 تا 10.0» و «15.0 تا 20.0» میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های 17.8 و 13.3 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه، حدود 51.3 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 20.0 میلیارد ریال اختصاص داشته است.

افزایش 50 درصدی نرخ اجاره بها در آبان

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 51.6 و 54.9 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است .