رکوردشکنی تاریخی ایرانی‌ها در مسکن ترکیه

آمار خرید مسکن توسط خارجی‌ها در ترکیه برای ماه دسامبر نیز منتشر شد. ایرانی‌ها در دسامبر رکورد عجیب دیگری به ثبت رساندند. روند صعود خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه در ماه دسامبر نیز ادامه پیدا کرد و نسبت به نوامبر رشد ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بورسان: افزایش تعداد خرید خانه توسط شهروندان خارجی در ترکیه تنها مختص به ایرانی‌ها نیست و در مجموع نزدیک به ۸ هزار خانه در ماه دسامبر در ترکیه خریداری شده است.

ایرانی‌ها در دسامبر ۱۴۶۲ خانه خریداری کرده است که در مجموع کل خرید خانه توسط ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۰ هزار عدد رسیده است. در مجموع در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۹ هزار خانه در ترکیه از سمت سرمایه‌گذاران خارجی خریداری شده است. عراقی‌ها در رده دوم بیشترین خرید خانه ترکیه در سال گذشته میلادی بودند. شهروندان این کشور نزدیک به ۸۷۰۰ خانه در ترکیه در ۲۰۲۱ خریداری کرده‌اند.

نکته جالب توجه این‌که ایرانی‌ها با خرید این تعداد خانه در ترکیه رکورد خرید ماهانه ملک را در این کشور (برای تمامی سرمایه‌گذاران خارجی) بر اساس آمار رسمی منتشرشده شکستند. ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۰ نیز حدود ۷۱۸۹ خانه در ترکیه خریداری کرده بودند. جهش قابل توجه تعداد سرمایه‌گذاران ایرانی برای خرید ملک در ترکیه در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن نشان از خروج سرمایه سنگین از اقتصاد کشور دارد. در آمار کلی نیز تعداد کل خرید خانه توسط سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۲۰۲۱ با رشد بیش از ۴۰ درصدی همراه شده است.

از نکات جالب توجهی کارشناسان به آن اشاره می‌کنند این موضوع است که دقیقا در تلاطم ارزی که به عقیده کارشناسان نرخ ارز به دلیل وضعیت تحریمی بالاتر از سطوح تعادلی بود شاهد افزایش خروج سرمایه از ایران به سمت اقتصاد بحران‌زده ترکیه بودیم. در شرایطی از بازار ملک ترکیه استقبال می‌شود که تورم در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ جهش عجیبی را به ثبت رساند و نرخ تورم سالانه به بیش از ۳۶ درصد رسید. همین موارد بعضا تحلیل دلایل افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ترکیه را دشوار ساخته است.