قیمت آپارتمان در تهران ۲ مرداد ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران ۲ مرداد ۱۴۰۰

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.