کوییک R رکورد ریزش را زد + قیمت جدید انواع کوییک

کوییک R رکورد ریزش را زد + قیمت جدید انواع کوییک

 قیمت کوییک صفر دنده ای ۱۴۰۰ طی یک روز ۱۰ میلیون ارزان شد. همچنین کوییک R صفر یک روزه ۵ میلیون کاهش داشته است. قیمت کوییک S صفر نیز همین مقدار کاهش را ثبت کرده است. قیمت کوییک R صفر هم ۱۵ میلیون ریزش داشته است که از همه مدل ها بیشتر ارزان شده است.

قیمت بازار انواع خودرو کوییک

برندمدل(سال ساخت)کارکرد (کیلومتر)قیمت (تومان)
دنده ای S۱۴۰۲| سایپاصفر (کارخانه)۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰
دنده ای S۱۴۰۲| سایپاصفر۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس۱۴۰۲| سایپاصفر(کارخانه)۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
اتوماتیک پلاس۱۴۰۲| سایپاصفر۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۲| سایپاصفر (کارخانه)۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۲| سایپاصفر۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای۱۴۰۲| سایپاصفر۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R۱۴۰۰| سایپاصفر۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای۱۴۰۰| سایپاصفر۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰