گزارش جدید از تورم «اجاره» در کشور

گزارش جدید از تورم «اجاره» در کشور

شاخص اجاره‌‌بهای واحدهای مسکونی در کشور طی زمستان ۱۴۰۰ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل از آن ۱/ ۲۸ درصد رشد کرد.

شاخص اجاره‌‌بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور طی سه ماه زمستان امسال به عدد ۷/ ۲۷۹ رسید که این میزان در مقایسه با فصل پاییز پارسال ۴/ ۲ واحد درصد رشد داشته است. این در حالی است که مقایسه شاخص اجاره‌‌بهای زمستان ۱۴۰۰ با زمستان ۹۹ حاکی از رشد ۲۸ درصدی این شاخص در مدت مذکور است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در زمستانی که گذشت بیشترین نرخ تورم نقطه‌‌ای با مقدار ۴۰ درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه‌‌ای با ۸/ ۱۱ درصد مربوط به سیستان و بلوچستان بوده است. همچنین کمترین و بیشترین نرخ تورم فصلی اجاره‌‌بها به ترتیب متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان و یزد با مقادیر ۵/ ۱ و ۶/ ۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش در زمستان ۱۴۰۰ تغییرات شاخص اجاره‌‌بهای شهر تهران حاکی از رشد ۲/ ۲۹ درصدی نسبت به زمستان ۹۹ و رشد ۱/ ۸ درصدی نسبت به پاییز ۱۴۰۰ است. به این ترتیب تورم اجاره‌‌بها در تهران اندکی از تورم اجار‌‌ه‌‌بها در مناطق شهری کشور بیشتر بوده است.