ایرانیان در جایگاه دوم خریداران خانه در ترکیه/ روسیه از ایران سبقت گرفت

ایرانیان در جایگاه دوم خریداران خانه در ترکیه/ روسیه از ایران سبقت گرفت

موسسه آمار ترکیه (TUIK) پیش از ظهر امروز (جمعه) داده های مربوط به فروش خانه در ماه آگوست گذشته را در وبسایت خود منتشر کرد که بر اساس آن، در این مدت در مجموع 122 هزار و 91 خانه در سراسر این کشور فروخته شده در حالی که خریداران 2.5 درصد آنها، شهروندان کشورهای دیگر بودند.

داده‌های جدید این نهاد دولتی حاکی از آن است که شهروندان خارجی در ماه گذشته میلادی در مجموع سه هزار و 58 خانه را در ترکیه خریداری کردند که این عدد نشان‌دهنده کاهش 42 درصدی میزان فروش خانه در این کشور به شهروندان کشورهای دیگر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

بنا بر داده‌های «تویک»، در فهرست خریداران خانه در ترکیه در ماه آگوست گذشته نیز، شهروندان روسیه با خرید 733 خانه در صدر جای گرفتند در حالی که پس از آنها نیز، شهروندان ایران با 342 و عراق با 220 خانه، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

داده‌های موسسه آمار ترکیه همچنین نشان می‌دهد که بیشترین خانه‌های فروخته شده در این کشور به شهروندان کشورهای دیگر در ماه گذشته میلادی، به ترتیب مربوط به استان‌های ساحلی استانبول با هزار و 66 خانه، آنتالیا با 919 خانه و مرسین با 248 خانه بوده است.

بر اساس داده‌های جدید این نهاد دولتی، مجموع خانه های فروخته شده در ترکیه به شهروندان کشورهای دیگر در هشت ماهه نخست سال 2023 نیز، 25 هزار و 134 خانه بوده که نسبت به فروش خانه به آنها در مدت مشابه در سال گذشته میلادی 43.6 درصد کاهش یافته است.

داده‌های موسسه آمار ترکیه همچنین حاکی از آن است که فروش خانه در این کشور در ماه آگوست 1.1 درصد کاهش یافته در حالی که مجموع فروش از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نیز با کاهش 15.5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به 797 هزار و 418 خانه رسیده است.