جزییات دقیق آیین نامه واردات خودرو

جزییات دقیق آیین نامه واردات خودرو

مهمترین بندهای این آئین‌نامه بدین شرح است:

*واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت پذیرد
*سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است
*اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار است
*سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار می باشد
*کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد
*واردات خودروهای اقتصادی تا ۱۰ هزار دلار در صورت تولید و ساخت داخل مشمول مشوق های اقتصادی خواهند شد

نکته قابل توجه در این آیین نامه ۹ بندی عدم اشاره به کاهش تعرفه در خودروهای وارداتی زیر ۱۰ هزار یورویی است. این در حالیست که در ماه گذشته بارها خبرهایی مبنی بر گنجانده شدن بندی برای کاهش تعرفه این نوع خودرو ها و ایجاد فضای رقابتی منتشر شده بود.