خودروی جنجالی ۱۴۰۳ در آستانه میلیاردی شدن! / ۱۱۸ ماه کار کنید تا بتوانید پژو پارس بخرید

خودروی جنجالی ۱۴۰۳ در آستانه میلیاردی شدن! / ۱۱۸ ماه کار کنید تا بتوانید پژو پارس بخرید

قیمت پژو پارس که در آستانه بازنشستگی‌ست در بازار آزاد به حدود ۸۴۰ میلیون تومان رسیده است.

شاید بتوان گفت یکی از جنجالی‌ترین خودروهای داخلی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همین پژو پارس معروف است. این خودرو قرار است در بهار ۱۴۰۳ هم تولید و بعد از آن روانه موزه شود.

قیمت پژوی پیر که در آستانه بازنشستگی هم هست در بازار آزاد به حدود ۸۴۰ میلیون تومان رسیده است. به نوعی می‌توان گفت با حقوق ۷.۱ میلیون تومانی کارگران در ۱۴۰۳ باید تقریبا ۱۱۸ ماه برای خرید این خودرو کار کرد. گویا خرید خودروهای داخلی هم در ۱۴۰۳ برای بسیاری در حد رویا باقی می‌ماند!