زمین رایگان برای ساخت مسکن به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

زمین رایگان برای ساخت مسکن به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در سفر به زاهدان به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد قول تامین زمین رایگان برای اقشار کم درآمد کشور را داد.
رستم‌ قاسمی در بازدید از مناطق حاشیه شهر زاهدان گفت: اختصاص زمین رایگان به منظور افزایش ساخت مسکن، کمک به رفع نیاز اقشار کم در آمد و کاهش قیمت مسکن‌ در اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، تامین زمین رایگان‌ برای ساخت مسکن ویژه افراد واجد شرایط پس از تعیین ساز و کارهای لازم عملیاتی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی دولت رئیسی همچنین در این بازدید تصمیمات مهمی در خصوص بهسازی سکونت‌های نابسامان سیستان و بلوچستان اتخاذ کرد.
قاسمی همچنین بر احداث واحدهای مسکونی در شهر زاهدان و نقاط مختلف سیستان و بلوچستان تاکید کرد.