شیب تورم مسکن کم شد

مردادماه ۱۴۰۱ تورم مسکن در کل کشور ۲.۸ درصد بود که نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت نسبت به ماه قبل ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

قیمت مسکن کل کشور در مردادماه امسال ۲.۸ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش یافت. این در حالی است که تورم ماه گذشته مسکن ۳.۸ درصد بود. بر این اساس سرعت رشد تورم مسکن در کشور کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

آن طور که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات در کل کشور گزارش داده تورم نقطه به نقطه مسکن که رشد قیمت در مقایسه با مردادماه سال گذشته را نشان می دهد ۳۲.۶ درصد بوده است. ماه گذشته این شاخص ۳۱.۸ درصد بود.

شاخص قیمت مسکن کل کشور در ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه سال جاری (تورم سالیانه) نیز رشد ۲۸.۸ درصدی را نشان می‌دهد. تیرماه امسال رشد سالیانه قیمت مسکن ۲۷.۹ درصد بود.

افزایش ماهیانه قیمت مسکن کل کشور در اردیبهشت ۲.۵ درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیرماه ۳.۸ درصد و مردادماه ۲.۸ درصد بود. افت تورم ماهیانه مسکن کل کشور می‌تواند از عواملی همچون کاهش ریسک‌های غیراقتصادی، ثبات نسبی قیمت مسکن در تهران و قرار گرفتن در ایام محرم‌الحرام نشأت گرفته باشد.

در بخش اجاره نیز آمار از افزایش ۲.۹ درصدی نرخ ماهیانه اجاره بها در مردادماه امسال خبر می‌دهد. تورم نقطه به نقطه اجاره در کل کشور ۳۲.۳ درصد و تورم سالیانه ۲۸.۶ درصد اعلام شد. تیر ماه امسال شاخص رشد ماهیانه اجاره، افزایش نقطه به نقطه و رشد سالیانه قیمت مسکن به ترتیب ۳.۸ درصد، ۳۱.۴ درصد و ۲۷.۹ درصد بود که آمار بخش اجاره نیز از افت محسوس تورم این بخش حکایت دارد.