قیمت مسکن در محلات جنوبی تهران

قیمت مسکن در محلات جنوبی تهران

محلات جنوبی شهر تهران به دو دلیل عمده همواره به عنوان کانون مصرفی‌‌ترین شکل تقاضای مسکن در پایتخت شناخته می‌شوند. از این رو تحولات بازار مسکن در این مناطق نشان‌دهنده تحولات واقعی بازار است. یک ویژگی این مناطق که باعث می‌شود محلات آنها به عنوان مصرفی‌‌ترین محلات شهر تهران شناخته شوند مربوط به عرضه حجم زیاد واحدهای مسکونی ریزمتراژ، کوچک متراژ و میان متراژ است. تعداد قابل توجهی از این واحدهای مسکونی آپارتمان‌‌های با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع هستند.

18

ویژگی دیگر به ارزان‌‌بودن فایل‌‌های عرضه شده به بازار مسکن این مناطق مربوط می‌شود. عمده فایل‌‌هایی که به بازار مسکن این مناطق و محلات عرضه شده است قیمتی کمتر از متوسط قیمت مسکن در کل شهر دارد.

در برخی موارد قیمت بعضی از فایل‌‌ها حتی به یک‌سوم سطح متوسط قیمت مسکن در شهر تهران نیز می‌‌رسد. همین موضوع باعث شده است بخش زیادی از متقاضیان خرید مسکن در این مناطق، متقاضیان مصرفی باشند.

هر چند در یکی، دو سال گذشته به‌ویژه در سال 99 بخشی از تقاضای سرمایه‌‌ای نیز مقصد سرمایه‌‌گذاری ملکی خود را از نیمه شمالی تهران به نیمه جنوبی تغییر داد. علت این موضوع به ادامه جهش قیمت در بازار، کاهش قدرت خرید و همچنین پیش‌‌بینی دشوار شدن فرآیند فروش مسکن در محلات نیمه شمالی تهران مربوط می‌شود؛ در حالی که به دلیل ارزان‌‌تر بودن مسکن در محلات جنوبی، همواره تقاضا برای خرید آپارتمان در این محلات وجود دارد.

در شرایطی که به ویژه از نیمه دوم سال و به دنبال افزایش سقف وام خرید مسکن تقاضا برای خرید آپارتمان در مناطق جنوبی به‌طور نسبی افزایش یافته بود اما در یک ماه گذشته تحت تاثیر افزایش امیدواری برخی متقاضیان برای کاهش قیمت مسکن، حجم معاملات مسکن در محلات جنوبی نیز مانند محلات مصرفی نیمه شمالی کاهش یافته است. در جدول نبض بازار زیر مشخصات برخی از فایل‌‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن بعضی از مناطق جنوبی و پرتقاضای تهران عرضه شد، آمده است.