قیمت پژو پارس امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

قیمت پژو پارس امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۲

قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار  به ۷۳۰ میلیون تومان رسید.

همچنین پژو پارس XU۷P سال ، به ۶۰۵ میلیون تومان رسیده است.

همچنین پژو پارس ELX-TU۵ در بازار به ۷۴۵ میلیون تومان رسید.

همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۶۹۵  میلیون تومان رسیده است.

قیمت کارخانه پژو پارس

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

قیمت پژو پارس LX  مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.