معرفی مناطق محبوب خریداران آپارتمان+جدول قیمت

معرفی مناطق محبوب خریداران آپارتمان+جدول قیمت

 بازار مسکن 5 منطقه پرمعامله تهران از جمله مناطق 2، 4، 5، 7، و 10 پایتخت که در بین خریداران از محبوبیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخوردار هستند مورد بررسی قرار گرفت.

مبنای مقایسه ما فایل‌های دو بازه زمانی اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری و شاخص‌های انتخاب شده، ملک‌هایی با سن بنای تا 10 سال و متراژ حدودی 70 تا 80 مترمربع است.

البته فایل‌های لوکس، فرسوده و دارای نقص، فایل‌های سبز که پایین‌تر از میانگین قیمت منطقه و فایل‌های قرمز که بالاتر از میانگین قیمت منطقه هستند را مورد بررسی قرار ندادیم و تنها فایل‌های مشکی و متعادلی که در محدوده میانگین قیمت منطقه و دارای امکانات پارکینگ وآسانسور هستند مورد بررسی قرار گرفته است.

آنطور که مشاهدات ما نشان می‌دهد، در منطقه 2 تهران، در اسفندماه آپارتمان‌های با عمربنای نوساز تا 10 سال و به همراه پارکینگ و انباری، با متوسط قیمت هر مترمربع 120 میلیون تومان و در فروردین 125 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند که در اسفندماه، آمار بانک مرکزی عدد 122 میلیون تومان را نشان می‌دهد که البته این عدد شاخص‌های مارا در بر نمی‌گیرد.

قیمت مسکن
در منطقه 4 تهران، در اسفندماه واحدهای مبنای بررسی ما با متوسط قیمت 95 میلیون تومان و در فروردین با متوسط قیمت 100 میلیون تومان عرضه شده‌اند که این رقم در آمارهای بانک مرکزی، 93 میلیون تومان است.

در منطقه 5 تهران، در اسفندماه برای این واحدها متوسط قیمت 112 میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت 113 میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمارهای بانک مرکزی، 99 میلیون تومان است.

در منطقه 7 تهران، در اسفندماه برای واحدهای مذکور، متوسط قیمت 95 میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت 107 میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمارهای بانک مرکزی، 81 میلیون تومان است.

و در منطقه 10، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در اسفندماه، متوسط قیمت 61 میلیون تومان و در فروردین متوسط قیمت 67 میلیون تومان تعیین شده که این رقم در آمارهای بانک مرکزی در اسفندماه،  59 میلیون تومان است.

قیمت مسکن در 5 منطقه