کدام استان‌ها بیشترین متقاضیان نهضت ملی مسکن را دارند؟

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: بیشترین متقاضی تایید نهایی شده به تفکیک استان‌ها فارس، تهران و اصفهان و جنوب کرمان است که دارای بیشترین متقاضی نهایی در طرح نهضت ملی مسکن است.

به گفته وی ۴ استان دارای بیشترین زمین تامین شده  هستند که استان خراسان رضوی دارای بیشترین زمین تامین شده و به میزان ۹۱ هزار و ۱۶۰ واحد است و پس از آن فارس با ۷۲ هزار و ۴۰۰ واحد، تهران با ۷۶ هزار و ۸۸۲ واحد و جنوب کرمان با ۴ هزار و ۶۰۹ واحد قرار دارد.