تحویل بیش از ۶ هزار واحد نهضت ملی توسط بنیاد مسکن تا پایان سال

مهدی محمدی، مدیرکل طرح‌های ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در تشریح روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای تحت مسئولیت بنیاد، گفت: تاکنون ۱۸۸ هزار واحد شهری توسط بنیاد مسکن در فرآیند ساخت قرار گرفته است.