خانه‌های یک میلیارد تومانی استان تهران

خانه‌های یک میلیارد تومانی استان تهران

هرچند پس انداز یک میلیادر تومانی حداقل برای جمعیت دهک تا سوم درآمدی کشور همچنان به سختی به دست می‌آید اما با همین مقدار سرمایه در بسیاری از استان‌ها امکان خرید خانه وجود ندارد و حتی در کلان‌شهرها این عدد برای رهن خانه هم کافی نیست. در این شرایط هنوز هم با این عدد از سرمایه می‌توان در مناطقی از استان تهران خانه‌دار شد.

افزایش نرخ ارز از دی ماه استارت خورد و در بهمن ماه هم کانال 59 هزار تومان را هم پُر کرد اما با عرضه پرفشار در محدوده 55 هزار تومان باقی ماند. التهابات این افت و خیز ارز و ایجاد انتظارات تورمی به بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن کشیده شد.

اما تفاوت بازار مسکن با سایر بازارها عمق رکود آن است، فاصله قدرت خرید مردم و قیمت‌ها در بازار مسکن آن قدر زیاد است که انعطاف‌پذیری این بازار را برای واکنش هیجانی به هر تکانه اقتصادی را کاهش داده است. به طوریکه طبق گزارش‌های رسمی در حالی که قیمت متوسط هر متر مربع مسکن در تهران در سال 96 -95 حدود 5 میلیون تومان بود این عدد امروز به حدود 70 میلیون تومان رسیده‌است.

در این شرایط وام‌های بانکی هم پوشش حداقلی برای تامین مالی برای خرید مسکن را دارند و سود این وام‌ها حتی برای خرید اولی‌ها تفاوتی با سود تسهیلات تجاری و سایر تسهیلات هم ندارد. هرچند پس انداز یک میلیادر تومانی حداقل برای جمعیت دهک تا سوم درآمدی کشور همچنان به سختی به دست می‌آید اما با همین مقدار سرمایه در بسیاری از استانها امکان خرید خانه وجود ندارد و حتی در کلان‌شهرها این عدد برای رهن خانه هم کافی نیست.

در این شرایط هنوز هم با این عدد از سرمایه می‌توان در مناطقی از استان تهران خانه‌دار شد در جدول زیر شرایط این واحدها شرح داده شده‌است:

12